Pojdi na glavno vsebino

SNEŽNIK - SVIŠČAKI

Slovenija, Ilirska Bistrica, Snežnik, Sviščaki

SNEŽNIK - SVIŠČAKI Investment

Slovenija je ena redkih dežel, kjer je možno dopoldan smučati oziroma pohajati po gorah, popoldan se pa kopati v morju. Lokacija SNEŽNIK - SVIŠČAKI je odlična destinacija za sodobne in ozaveščene turiste, ki potrebujejo aktivne počitnice. Vedno greste v breg, a ta ni strm, nahajate se v gorah, a vam ni treba plezati, imate razgled nad celotno Istro in veliko, veliko narave.

Slowenien ist eines der wenigen Länder, in denen man morgens in den Bergen Ski fahren oder wandern und nachmittags im Meer schwimmen kann. Die Lage SNEŽNIK - SVIŠČAKI bedeutet modernen und bewussten Touristen, die einen aktiven Urlaub brauchen, viel. Sie gehen immer zum Hügel, aber es ist nicht steil, Sie sind in den Bergen, aber Sie müssen nicht klettern, Sie haben einen Blick über ganz Istrien und viel, viel Natur.

Slovenia is one of the few countries where it is possible to ski or hike in the mountains in the morning and swim in the sea in the afternoon. The SNEŽNIK - SVIŠČAKI location means a lot to modern and aware tourists who need an active holiday. You always go to the hill, but it is not steep, you are in the mountains, but you do not need to climb, you have a view over the whole of Istria and a lot, a lot of nature.

Povejte naprej:

n

Podrobnejši opis

Slovensko

Ta ponudba je posebno zanimiva za hotelirje, oziroma za vse tiste, ki se ukvarjajo z hotelskimi, turističnimi, prostočasnimi ali rekreacijskimi investicijami.

Področje Sviščaki/Snežnik je investicija v kombinacijo vsega, kar nudi danes Wellness. Kot taka je primerna predvsem za aktivni turizem za vse, ki iščejo resno alternativo ležanju na plaži in se radi gibljejo po naravi. Vsako večje podjetje svoje sodelavce pošilja na team building, za kar je področje Sviščaki/Snežnik idealna lokacija. Konferenčni turizem, smuka, turna smuka in skupna družinska doživetja so na Snežniku neizbežni. Obiskovalce tu pričaka nedotaknjena narava in pristna divjina s čudovitimi razgledi čez vso pokrajino do Krka, Cresa in tako rekoč polovice Slovenije v vseh smereh. Sviščaki in Snežnik sta del evropske mreže gozdnih rezervatov, v kateri živijo prave zveri, kot so medvedi, volkovi in lisice, področje pa je posejano tudi s številnimi kraškimi jamami. Natura 2000 se tam razteza vsepovsod, zato je priložnosti za izlete na pretek. Tu pogosto srečamo tudi prebivalce Trsta in Reke, ki radi zahajajo na Sviščake in Snežnik, da se preprosto odklopijo od svojega vsakdanja.

Občina Ilirska Bistrica je pred časom sprejela OPN in OPPN, v katerih je predvidela izgradnjo postajališča za avtodome, dveh hotelskih zgradb, štirih kompleksov bungalovov, adrenalinskega parka in številnih drugih zanimivosti. Če bi v zgodnjih jutranjih urah sredi delovnega tedna obiskali Sviščake, ki ležijo 1240 metrov nad morjem, bi se morda začudili, zakaj je občina asfaltirala cesto do nekega odročnega področja, če pa bi se po isti poti peljali popoldan ali za konec tedna, pa bi se prav tako lahko začudili nad številnimi obiskovalci tukajšnje divjine. In ko bi po 30-minutni vožnji iz Ilirske Bistrice končno prispeli na Sviščake, bi se tam zopet lahko čudili nad številnimi vikendi, novim planinskim domom, ki je izhodišče za pohode v naravi, in skupno točko, kjer se srečajo aktivni ljudje, da si izmenjajo zgodbe, ki so jih doživeli na svoji poti.

Poslovna in investicijska priložnost tu je sledeča. Občina Ilirska Bistrica išče investitorja, ki bi bil pripravljen zgraditi turistične kapacitete, kamp za avtodome, dva hotela in bungalove na osnovi stavbne pravice ali podobni pravni podlagi. Zemljišča so deloma v lasti Občine Ilirska Bistrica, deloma pa so v lasti Republike Slovenije, vendar bo Občina Ilirska Bistrica zagotovila plavico graditi na vseh zemljiščih, na katerih je načrtovala OPPN, ki ga je vodila v skladu veljavno zakonodajo, v katero je tudi vključeno aktivno sodelovanje pristojnih služb Republike Slovenije. Cilj Občine je, da se revitalizira in uredi celotno področje, da bo investitor lahko gradil in ekonomsko upravičeno koristil donose investicij ter ponovno vzpostavil obratovanje obstoječih žičnic, ki so trenutno v mirovanju. Občina Ilirska Bistrica želi področje Sviščakov tudi mednarodno izpostaviti in redno promovirati kot edinstveno in ogleda vredno turistično destinacijo.

Ker je področje investicij v območje Sviščakov zelo obsežno, vam na tem mestu podajamo nekaj osnovnih informacij in vas ob tem prisrčno vabimo, da z nami vzpostavite stik, da vam lahko pošljemo dodatne informacije in podlage, ki jih morda potrebujete za vaše prve odločitve. Povabiti vas želimo na sestanek, ki ga bomo vodili na Občini Ilirska Bistrica in se dogovorili o investicijskih željah in investicijskih možnostih.

Ključni podatki:
● Površina zemljišč (zaokroženo): 147.300 m²
● Zazidljivost: Da, deloma
● Podlaga za pridobivanje gradbenega dovoljenja: OPN in OPPN
● Oznaka enote urejanja prostora: SV01 in SV 02
● Kulturna dediščina na območju: Ne
● Komunalna opremljenost: Da, deloma, dopolnjevala se bo z obsegom bodočih investicij
● Ali je treba opraviti parcelacijo?: Da, glede na potrebe investitorja
● GPS koordinate: 45.574593, 14.401446
● Koordinate Google Maps: HCF2+RH Ilirska Bistrica

Stroški investicije v ta projekt:
● Letna kompenzacija za podelitev stavbne pravice na podlagi pogajanj z Občino Ilirska Bistrica;
● Stroški izdelave pogodbe v skladu z notarsko tarifo in strošek vpisa pravic z zemljiško knjigo v skladu z Zakonom o sodnih taksah.

Kontakt:
IMMORESCUE nepremičninsko svetovalna družba d.o.o.
T +386 51 337 346; E mlavtizar@immorescue.com

Podjetje IMMORESCUE zastopa izključno interese svojega naročnika, kar posledično pomeni, da potencialnemu investitorju ne bo zaračunana provizija.

 

Deutsch

Dieses Angebot ist besonders interessant für Hoteliers, für alle, die sich mit Hotel-, Touristen-, Freizeit- oder Freizeitinvestitionen beschäftigen.

Das Gebiet Sviščaki / Snežnik ist eine Investition - es ist eine Kombination aus allem, was Wellness heute zu bieten hat. Sviščaki / Snežnik steht hauptsächlich für aktiven Tourismus, besonders geeignet für Menschen, die eine ernsthafte Alternative zum Liegen am Strand suchen, Menschen, die sich gerne durch die Natur bewegen. Jedes größere Unternehmen schickt seine Mitarbeiter zum Teambuilding welches in dem Gebiet Sviščaki / Snežnik ein ideales Umfeld findet. Konferenztourismus, Skifahren, Skitouren und gemeinsame Familienerlebnisse sind im Sviščaki / Snežnik Gebiet unvermeidlich. Viel Natur und ernsthafte Wanderwildnis mit Blick über das Land in Richtung der Inseln Krk, Cres, der Hälfte Sloweniens und einem 360-Grad-Blick erwarten die Besucher. Sviščaki und Snežnik sind Teil des größten Waldreservats in Europa, in dem echte Bären, Wölfe und Füchse leben. Das Gebiet ist voller Karsthöhlen. Natura 2000 ist überall, es gibt viele Möglichkeiten für Ausflüge. Einwohner von Triest und Rijeka besuchen regelmäßig das Sviščaki und Snežnik Gebiet, um einfach dem Alltag zu entfliehen.

Vor einiger Zeit hat die Gemeinde Ilirska Bistrica den OPN (generellen Bebauungsplan) und dem OPPN (detaillierten Bebauungsplan) verabschiedet, die den Bau eines Wohnmobilcampingplatzes, den Bau von zwei Hotelgebäuden, den Bau von vier Bungalowkomplexen, den Bau eines Adrenalinparks und viele andere Attraktionen vorsehen. Wenn Sie das Sviščaki Areal, das auf 1240 Meter über dem Meeresspiegel liegt, am Morgen mitten in der Arbeitswoche besuchen, fragen Sie sich wirklich, warum die Gemeinde eine Straße in eine abgelegene Gegend gemacht hat, aber wenn Sie nachmittags oder am Wochenende den gleichen Weg fahren, fragt man sich gleichermaßen, was alle diese Leute in der Wildnis eigentlich suchen. Nach einer 30-minütigen Fahrt von Ilirska Bistrica erreichen Sie schließlich das Sviščaki Gebiet. Sie sind erstaunt, dass es hier eine ganze Reihe von Wochenendhütten gibt, eine neue Berghütte, die ein Ausgangspunkt für Naturwanderungen ist und ein gemeinsamer Punkt, an dem sich Wanderer treffen, um Geschichten auszutauschen, die sie auf ihrem Weg erlebt haben.

Die Geschäfts- und Investitionsmöglichkeit ist die folgende. Die Gemeinde Ilirska Bistrica sucht einen Investor, der bereit wäre, touristische Einrichtungen, ein Wohnmobilcampingplatz, zwei Hotels und Bungalows auf der Grundlage eines Baurechtes oder einer ähnlichen Rechtsgrundlage zu errichten. Das Land ist teilweise im Besitz der Gemeinde Ilirska Bistrica und teilweise im Besitz der Republik Slowenien. Die Gemeinde Ilirska Bistrica wird jedoch die Bereitstellung sämtlicher Parzellen sicherstellen, auf dem das OPPN geplant wurde, welches gemäß der geltenden Rechtsordnung eine aktive Teilnahme der Republik Slowenien beinhaltet hat. Ziel der Gemeinde ist es, das gesamte Gebiet zu revitalisieren und zu regulieren, damit der Investor eine Kapitalrendite aufbauen und wirtschaftlich rechtfertigen kann, und der Investor den Betrieb bestehender Schiaufzüge, die derzeit inaktiv sind, wieder sicherstellen kann. Die Gemeinde Ilirska Bistrica möchte das Gebiet von Sviščaki international bekannt machen und es regelmäßig als einzigartiges und sehenswertes Touristenziel bewerben.

Das Thema der Investition im Bereich Sviščaki ist sehr umfangreich. Daher geben wir Ihnen hier einige grundlegende Informationen und laden Sie herzlich ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir Ihnen zusätzliche Informationen und Hintergrundinformationen senden können, die Sie möglicherweise für Ihre ersten Entscheidungsschritte benötigen. Wir möchten Sie zu einem Treffen einladen, das wir in der Gemeinde Ilirska Bistrica abhalten und Investitionswünsche und Investitionsmöglichkeiten zu besprechen.

Die Eckdaten:
● Grundstücksfläche (gerundet): 147.300 m²
● Bauland: Ja, Teilweise
● Grundlage für die Planung einer Baugenehmigung: OPN und OPPN (Generalbebauungsplan und Detailbebauungsplan)
● Code der Raumeinheit in dem Bebauungsplan: SV01 in SV 02
● Kulturelles Erbe: Nein
● Kommunale Ausstattung: Zum Teil, es wird anhand künftiger Investitionen ergänzt
● Muss eine Parzellierung gemacht werden?: Ja, abhängig von dem Bedarf des Investors
● GPS-Koordinaten: 45.574593, 14.401446
● Koordinaten von Google Maps: HCF2+RH Ilirska Bistrica

Kosten der Investition in dieses Immobilienprojekt:
● Jährliche Kompensation für die Gewährung des Baurechtes gemäß den Verhandlungen mit der Gemeinde Ilirska Bistrica;
● Kosten für die Vorbereitung eines Vertrags gemäß dem Notartarif und die Kosten für die Registrierung im Grundbuch gemäß dem Gerichtsgebührengesetz

Ansprechpartner:
IMMORESCUE d.o.o., Immobilienberatungsgesellschaft
T +386 51 337 346; E mlavtizar@immorescue.com

Die IMMORESCUE vertritt ausschließlich die Interessen des Auftraggebers und berechnet somit dem Investor keine Provision.

 

English

This offer is especially interesting for hoteliers and all other investors, engaged in hotel, tourist, leisure or recreational investments.

The Sviščaki/Snežnik area is an investment into a combination of everything that wellness has to offer today. Sviščaki/Snežnik mainly stands for active tourism, especially suitable for people who are looking for a serious alternative to lying on the beach, people who like to move through nature. Every larger company sends its employees to team buildings, for which the Sviščaki/Snežnik area offers an ideal setting. Conference tourism, skiing, ski touring and shared family experiences are inevitable in the Sviščaki/Snežnik area. Here, visitors are greeted by untouched nature and hiking wilderness with 360-degree scenic views towards the islands of Krk, Cres and practically half of Slovenia. Sviščaki and Snežnik are part of the largest forest reserve in Europe, where real bears, wolves and foxes still live. The area is full of karst caves. Natura 2000 is everywhere, offering many opportunities for excursions. Residents of Trieste and Rijeka regularly visit the Sviščaki and Snežnik area to simply get away from their daily hustle and bustle.

Some time ago, the municipality of Ilirska Bistrica adopted the OPN (general spatial plan) and the OPPN (detailed spatial plan), which foresee the construction of a mobile home campsite, two hotel buildings, four bungalow complexes, an adrenaline park and many other attractions. If you were to visit the Sviščaki area, which sits 1240 meters above sea level, in the morning of a weekday, you might begin to wonder why the municipality would have paved the road to such a remote area, but if you were to take the same path in the afternoon or during the weekend, you would be amazed by the vast number of visitors to this wilderness. After a 30-minute drive from Ilirska Bistrica, you would have finally reached the Sviščaki area, where you once again be taken aback at the sight of numerous weekend houses, a new mountain cabin, which acts as a starting point for nature hikes, and a common point where hikers meet to exchange stories of their experiences from along the way.

The business and investment opportunity in this area is as follows. The municipality of Ilirska Bistrica is looking for an investor who would be willing to build tourist facilities, a mobile home campsite, two hotels and bungalows on the basis of a building right or a similar legal basis. The land is partly owned by the Municipality of Ilirska Bistrica and partly by the Republic of Slovenia. However, the municipality of Ilirska Bistrica will secure all the land on which the OPPN was planned, which, according to the current legal system, calls for active participation of the Republic of Slovenia. The aim of the municipality is to revitalize and regulate the entire area so that the investor can build up a return on investment and justify it economically, while also ensuring the operation of existing ski lifts, which are currently inactive. The municipality of Ilirska Bistrica would like to make the Sviščaki area internationally known and regularly promote it as a unique and remarkable tourist destination.

As the subject of investment in the Sviščaki area is quite extensive, we have gathered some basic information here and kindly invite you to contact us, so that we can send you additional background information that you may need for taking your first decision-making steps. We would also like to invite you to a meeting in the municipal office of Ilirska Bistrica, to discuss investment wishes and opportunities.

The key data:
● Land area (rounded): 147.300 m²
● Building land: yes, partly
● Basis for obtaining a building permit: OPN and OPPN (general spatial plan and detailed spatial plan)
● Code of the spatial unit in the development urban plan: SV01 and SV02
● Cultural heritage: No
● Communal equipment: partly, it will be supplemented based on future investments
● Does parcelling have to be done ?: Yes, depending on the investor's needs
● GPS coordinates: 45.574593, 14.401446
● Coordinates from Google Maps: HCF2+RH Ilirska Bistrica

Purchase costs of these properties:
● Annual compensation for granting building rights in accordance with negotiations with the Ilirska Bistrica municipality;
● Costs of preparing a sales contract according to the notary tariff and the costs of registering in the land register according to the Court Fees Act

Contact:
IMMORESCUE d.o.o. real estate advisors
T +386 51 337 346; E mlavtizar@immorescue.com

IMMORESCUE represents solely the interests of its clients, which means that no intermediary commission will be charged to the potential investor.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...