Pojdi na glavno vsebino

PRODAMO stanovanjski kompleks z številnimi možnostmi rabe...

Österreich - Klagenfurt am Wörthersee

PRODAMO  stanovanjski kompleks z številnimi možnostmi rabe... Investment

V centru Celovca je naprodaj poslovno stanovanjski kompleks z številnimi možnostmi rabe.

Im Zentrum von Klagenfurt steht ein Zinshaus mit vielen Nutzungsmöglichkeiten zum Verkauf.

There is an apartment/business building with many opportunities for sale In the center of Klagenfurt/Austria.

Velikost 1708 m2
Zgrajeno okoli 1880
Adaptirano 2013

5.400.000 €

Povejte naprej:

n

Podrobnejši opis

SLOVENSKO

V Avstriji prodamo prvovrstno nepremičnino v središču Celovca, ki se nahaja na Bahnhofstrasse. Nepremičnina je večnamenski stanovanjsko poslovni kompleks na odlični lokaciji. Na voljo so ekskluzivna stanovanja, pisarne in poslovni prostori. Gospodarska zbornica dežele Koroške je na nasprotni strani ulice, glavna železniška postaja je oddaljena 230m, mestno sejmišče pa je oddaljeno 400m, do Novega trga (Neuer Platz) in Zmajevega vodnjaka (Lindwurmbrunnen) pa je 800m.

Nakup večnamenskega stanovanjsko poslovnega kompleksa je pomembna naložba. Zavedamo se, da takšni nakupi nepremičnin zahtevajo ustrezno diskretnost.

Naslov kompleksa je Bahnhofstraße 55, 9020 Celovec/Klagenfurt, Avstrija. Ta elegantna zgradba v deželni prestolnici v Celovcu je bila v zadnjih letih večinoma obnovljena. Leta 2015 je bila prodana stanovanjska enota v 4. nadstropju (delež: 14058/203104) v skladu z projektom etažne lastnine. 93,08% ali 189.046 od 203.104 deležev lastnine je sedaj na prodaj. Teh 93% premoženja je razčlenjenih na sledeči način:
• 1.708 m² (4 poslovne enote v pritličju; 7 pisarn / apartmajev, od katerih so bili 4 popolnoma prenovljeni; 2 novo zgrajena penthouse apartmaja v nadstropjih);
• 198 m² (12 nadstrešnic za avtomobile; 2 garažni mesti; 4 prosti parkirni prostori) ter prenovljeni kletni oddelki za vsako enoto.

Opis:
• Nepremičnina ima dva vhoda (enega z Bahnhofstrasse, drugega z notranjega dvorišča).
• Stekleno dvigalo povezuje vsa nadstropja.
• 4 enote so bile popolnoma prenovljene (kakovostna mizarska dela, novi parket, brezčasna sanitarna oprema).
• 3 stanovanja zaradi obstoječih najemnih pogodb še niso revitalizirana.
• Dva apartmaja v mansardi se raztezata v dveh nadstropjih, bila sta na novo zgrajena leta 2012/2013.
• Stroški obratovanja in dvigala so približno 1,50 € / neto / m2 / mesec.
• Upravljanje stavbe izvaja Frieda Rustler Gebäudeverwaltung GmbH & Co KG.
• Posamezne enote so oddane v najem in služijo kot izobraževalni studio, kavarna, frizerija, ordinacija za estetiko in nepremičninska agencija kakor tudi za namene zasebnih najemnikov.
• Ob oddaji vseh prostorov znaša letni neto prihodek od najemnin 180.000 EUR.

Ogrevanje: Vsaka enota ima lastno plinsko centralno ogrevanje.

Energijske vrednosti HWB 79,79 kWh / m²a.

Primopredaja se napravi po dogovoru po plačilu kupnine.

Stroški nakupa nepremičnine: 3,6% provizija agencije (z DDV); 3,5% davek na promet nepremičnin; 1,1% zemljiškoknjižna taksa; Stroški izdelave kupoprodajne pogodbe se obračunajo v skladu z notarsko ali odvetniško tarifo; Manjši gotovinski stroški za potrebe upravnih taks.

Prodajna cena 5.400.000 €. V prodajno ceno ni vključen davek na dodano vrednost (USt), zato bo za prodajo izdan račun povečan za 20% DDV (USt).

Kontakt:
Willi Mann Immobilien & Betriebsvermittlungs GmbH
Egger-Lienz-Weg 24, 9020 Celovec, Avstrija
T +43 463 5 62 62; T +43 664 57 89 000; E office@wmi.at; W www.wmi.at
in/ali
IMMORESCUE nepremičninsko svetovalna družba d.o.o.
Črnivec 23, 4243 Brezje, Slovenija
T +386 51 337 346; E mlavtizar@immorescue.com; W www.immorescue.com

Podjetje IMMORESCUE predmetno nepremičnino ponuja, trži in posreduje pod pogoji podjetja Willi Mann Immobilien & Betriebsvermittlungs GmbH. Na željo Vam lahko posredujemo obsežno dokumentacijo (delilnik upravljavca nepremičnine, najemne pogodbe, izpiske iz zemljiške knjige, oceno vrednosti nepremičnine, tlorisne načrte in drugo), ki Vam bo pomagala pri investicijski odločitvi.

 

DEUTSCH

Im Zentrum von Klagenfurt in der Bahnhofstraße verkaufen wir eine erstklassige Immobilie. Es handelt sich um ein Zinshaus in bester Lage. Darin befinden sich exklusive Wohnungen, Büros und Geschäftsflächen. Auf der gegenüber liegender Straßenseite befindet sich die Wirtschaftskammer, der Hauptbahnhof ist 230m entfernt, das Messezentrum erreichen sie nach 400m zum und bis zum Neuen Platz (mit dem Lindwurmbrunnen) sind es 800m.

Ein Zinshaus zu kaufen ist eine erhebliche Investition. Wir sind und bewusst, dass solche Immobilienkäufe einer entsprechenden Diskretion bedürfen.

Objektadresse: Bahnhofstraße 55, 9020 Klagenfurt, Österreich. Dieses stilvolle Zinshaus in der Landeshauptstadt Klagenfurt wurde in den vergangenen Jahren aufwendig revitalisiert bzw. Teile dessen zur Gänze neu errichtet. Im Jahr 2015 wurde eine Wohneinheit im 4.OG (Anteil:14058/203104) dieses parifzierten Wohn- und Geschäftshauses verkauft. Nun stehen 93,08 % bzw. 189.046 der 203.104 Anteile zum Verkauf. Diese 93% der Immobilie gliedern sich wie folgt:
Größe: 1.708 m² (4 EG-Geschäftsflächen; 7 Büros / Wohnungen, davon wurden 4 Einheiten generalsaniert: 2 Penthouse-/DG Wohnungen über jeweils 2 Etagen, neu errichtet). 198 m² (12 Carportstellplätze; 2 Garagenstellplätze; 4 Freistellplätze), zzgl. sanierte Kellerabteile für jede Einheit.

Beschreibung:
• Das Objekt verfügt über 2 Eingänge (einer von der Bahnhofstraße, einer vom Innenhof).
• Der Glas-Lift erstreckt sich vom Keller bis in das 5.OG.
• 4 Einheiten wurden kernsaniert. (Hochwertige Tischlerarbeiten, neue Fischgrätparkettböden, zeitlose Sanitärausstattungen).
• 3 Wohnungen wurden aufgrund der Alt-Mietverträge noch keiner Revitalisierung unterzogen.
• Die 2 Penthouse/DG Wohnungen, welche sich über 2 Etagen erstrecken sind wahre Highlights und wurden 2012/2013 neu errichtet.
• Die Betriebs- & Liftkosten betragen rd. € 1,50 / netto / m2 / Monat.
• Hausverwaltung: Frieda Rustler Gebäudeverwaltung GmbH & Co KG.
• Die Einheiten sind u.a. vermietet an Trainingsstudio, Café, Friseur, Ordination für Ästhetik, Einzelhandel-Immobilienentwickler, Privatmieter.
• Bei Vollvermietung betragen die Jahresnettomieteinnahmen € 180.000,-.

Heizung: Jede Einheit verfügt über eine eigene Gas-Zentralheizung / Gas-Therme.

Energiewerte HWB 79,79 kWh/m²a.

Übergabe nach Absprache bzw. nach Kaufpreiserlag beim Treuhänder.

Kaufnebenkosten: 3,6 % Vermittlungsprovision (inkl. USt); 3,5 % Grunderwerbsteuer; 1,1 % Grundbuchseintragsgebühr; Kaufvertragserrichtungskosten je nach Notariats- oder Rechtsanwaltstarif.
Geringe Barauslagen für Behördeneingaben.

Kaufpreis € 5.400.000,-. * Im Kaufpreis ist keine Umsatzsteuer (USt) enthalten, daher wird bei Verkauf eine Rechnung zuzüglich 20 % USt ausgestellt.

Ansprechpartner:
Willi Mann Immobilien & Betriebsvermittlungs GmbH
Egger-Lienz-Weg 24, 9020 Klagenfurt, Österreich
T +43 463 5 62 62; T +43 664 57 89 000; E office@wmi.at; W www.wmi.at
und/oder
IMMORESCUE d.o.o., Immobilienberatungsgesellschaft
Črnivec 23, 4243 Brezje, Slowenien
T +386 51 337 346; E mlavtizar@immorescue.com; W www.immorescue.com

Die Willi Mann Immobilien & vetriebsvermittlungs GmbH ist exklusiv mit der Vermittlung beauftragt, die IMMORESCUE d.o.o. vermarktet diese Immobilie unter den Bedingungen und Konditionen der Willi Mann Immobilien & Betriebsvermittlungs GmbH. Auf Wunsch stellen wir Ihnen die umfangreichen Unterlagen zur Verfügung (Zinsliste der Hausverwaltung, Mietverträge, Grundbuchauszug, Nutzwertgutachten und Grundrisse und andere), die Ihnen bei der Investitionsentscheidung helfen können.


ENGLISH

In Austria we are selling a first-class property in the centre of Klagenfurt in the Bahnhofstrasse. It is a rental apartment and business building in a prime location. Exclusive apartments, offices, and commercial space is available. The Chamber of Commerce is on the opposite side of the street, the main train station is 230m away, the city fair is 400m away and the Neuer Platz (with the Lindwurmbrunnen) is 800m away.

Buying a rental apartment/business building is a significant investment. We are aware that such property purchases require appropriate discretion.

The object address is Bahnhofstraße 55, 9020 Klagenfurt, Austria. This stylish apartment/business building in Klagenfurt has been extensively revitalized in recent years and parts of it have been completely rebuilt. In 2015, a residential unit on the 4th floor was sold (share: 14058/203104). Today 93.08% (189,046 of the 203,104 shares) are up for sale. These 93% of the property are broken down as follows:
Size: 1,708 m² (4 ground floor business areas; 7 offices / apartments, 4 of which have been completely renovated: 2 penthouse / attic apartments over 2 floors each, newly constructed). 198 m² (12 carport spaces; 2 garage spaces; 4 free parking spaces), plus renovated cellar compartments for each unit.

Description:
• The property has 2 entrances (one from Bahnhofstrasse, one from the inner courtyard).
• The glass lift extends from the basement to the 5th floor.
• 4 units were completely refurbished with high quality carpentry work, new herringbone parquet floors, timeless sanitary fittings.
• 3 apartments have not yet been revitalized due to the existing rental agreements.
• The 2 penthouse / attic apartments, which are extending over 2 floors, are real highlights and were newly built in 2012/2013.
• The operating and lift costs are approx. € 1.50 / net / m2 / month.
• The property management is done by company Frieda Rustler Gebäudeverwaltung GmbH & Co KG.
• The units are rented out to training studio, café, hairdresser, aesthetics ordination, real estate broker and private tenants.
• The annual net rental income is € 180,000 if the property is fully rented out.

Heating: Each unit has its own gas central heating.

Energy values HWB 79.79 kWh / m²a.

Handover can be done by per agreement after payment of the purchase price.

Incidental purchase costs: 3.6% agency commission (incl. VAT); 3.5% real estate transfer tax; 1.1% land registry fee; Purchase contract preparation costs depending on the notary or lawyer tariff; Low cash expenses for submissions to authorities.

Purchase price € 5,400,000. The purchase price does not include sales tax (VAT - USt), so an invoice plus 20% VAT (USt) will be issued for the sale.

Contact:
Willi Mann Immobilien & Betriebsvermittlungs GmbH
Egger-Lienz-Weg 24, 9020 Klagenfurt, Österreich
T +43 463 5 62 62; T +43 664 57 89 000; E office@wmi.at; W www.wmi.at
and/or
IMMORESCUE d.o.o. real estate advisors
Črnivec 23, 4243 Brezje, Slovenia
T +386 51 337 346; E mlavtizar@immorescue.com; W www.immorescue.com

This property is offered, marketing supported and brokered by IMMORESCUE under the terms and conditions of Willi Mann Immobilien & Betriebsvermittlungs GmbH. On request, we can provide you with the extensive documentation (the property management's papers, rental agreements, extracts from the land register, appraisals and floor plans) that will help you find an investment decision.

 

Some pictures were generated by Google Earth.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...