Pojdi na glavno vsebino

Vsakdo, ki prodaja nepremičnino, se mora soočiti s težkim vprašanjem - koliko je vredna?

Vsakdo, ki prodaja nepremičnino, se mora soočiti s težkim vprašanjem - koliko je vredna?

Izplača se malo razmisliti, naša logika je pa sledeča...

SLOVENSKO

Nepremičninski posredniki pa imamo odgovor - vredno je toliko, kolikor za to dobite. 

Nepremičnine, ki so že nekaj časa naprodaj, vendar jih ni mogoče prodati, so očitno predrage. Nepremičnine, ki so bile dejansko prodane, lahko veliko povedo o tem, za koliko so jih ljudje pripravljeni kupiti. 

V vsakem primeru morate zadevo preučiti in si odgovoriti na več očitnih vprašanj:
Velikega pomena je:
- Kje se nahaja zemljišče, ali je v bližini primerne dostopne ceste ali je odmaknjeno in ima slab dostop?
- Kakšen je pravni status zemljišča z vidika lastništva?
- Kakšno je stanje prostorskega načrtovanja?
- Kaj pa komunalna infrastruktura, kje je in kakšne so možnosti za priključitev?
- Ali se sosedje normalni ljudje?
- Kakšno je stanje talne podlage?
- Kam odteka voda ob apokaliptičnem dežju?
- Ali so v bližini reke, ki bi lahko prestopile bregove?
- Koliko podobnih parcel je bilo prodanih na tem območju in po kakšnih cenah?
- Iz katerih razlogov se nepremičnina prodaja?

Konec koncev morate pri prodaji zemljišča ugotoviti, ali lastniki res želijo prodati zemljišče, da bi imeli denar na svojem bančnem računu, ali pa gre za posrečene ljudi, ki bi prodali po visokih cenah, vendar jim je vseeno, ali ga bodo lahko dejansko prodali. 

Vsak potencialni kupec dobro ve, koliko želi porabiti za nepremičnino. Ne glede na osebna čustva pa je zelo priporočljivo, da neposredno in osebno poveste prodajalcem vaše stališče o primerni ceni za nepremičnino, tudi v primeru previsokih pričakovanih cen. Potencialni kupec lahko tako prejme zavrnitev, vendar s tem ne utrpi nobene škode, prodajalec pa se mora s to informacijo vedno spopadati, saj je zavrnjena kupnina ravno tisti denar, ki ga bo pobral nekdo drug (ki se je bolj premišljeno odločil za prodajo) in mu bo lahko tako dobro služil.

Ja - tako je pač v življenju. Včasih zmagate, včasih izgubte. Z dobrim nepremičninskim posrednikom se predvsem povečajo vaše možnosti za zmago.

IMMORESCUE d.o.o.
nepremičninsko svetovalna družba
Immobilienberatungsgesellschaft
Real Estate Advisors
+386 51 337 346

***

 

DEUTSCH

Wer ein Grundstück verkauft muss sich einer schweren Frage stellen - was ist es wert. 

Immobilienmakler hingegen haben dafür die passende Antwort - es ist so viel wert wie Sie dafür bekommen

Grundstücke, die schon seit einiger Zeit verkauft werden, jedoch nicht verkauft werden können sind offensichtlich zu teuer. Grundstücke, die jedoch wirklich verkauft worden sind können ihnen sehr viel darüber verraten für wie viel die Leute bereit sind solche Grundstücke zu kaufen. 

In jedem Fall müssen Sie sich mit der Materie beschäftigen und sich eine Reihe von offensichtlichen Fragen beantworten:
Dabei spielt es eine sehr große Rolle:
• Wo liegt das Grundstück, ist es in der Nähe einer ordentlichen Zufahrtsstraße oder liegt es abgelegen mit schlechten Zufahrtsmöglichkeiten?
• Was ist der rechtliche Status des Grundstückes bezüglich des Eigentums?
• Was ist der raumplanerische Status?
• Wie sieht es aus mit kommunaler Infrastruktur, wo ist diese und welche Chancen haben sie sich dort anzuschließen?
• Haben die Nachbarn alle Tassen im Schrank?
• Wie ist die Bodenbeschaffenheit?
• Wohin fließt das Wasser falls es mal apokalyptisch regnen sollte?
• Sind Flüsse in der Nähe, die über die Ufer treten könnten?
• Wie viele ähnliche Grundstücke wurden in der Umgebung verkauft und zu welchen Preisen?
• Aus welchen Gründen wird ein Grundstück verkauft?

Letzten Endes müssen Sie beim Kauf eines Grundstückes herausfinden, ob die Eigentümer wirklich verkaufen wollen, um das Geld am eigenen Konto zu haben, oder ob diese Glücksritter sind, und zu überhöhten Preisen verkaufen würden, Ihnen jedoch egal ist, ob sie es auch wirklich verkaufen können. 

EIn potenzieller Käufer hat sich ausführliche Gedanken darüber gemacht wie viel er oder sie für ein Grundstück erübrigen möchte. Ungeachtet der persönlichen Gefühle ist es jedoch sehr ratsam diese den Verkäufern direkt und ungebeten auf die Nase zu reiben, und auch bei überteuerten Grundstücken diese Vorstellungen klar zu kommunizieren. Der potenzielle Käufer mag sehr wohl eine Ablehnung kassieren, jedoch ist damit absolut kein Schaden entstanden, der Verkäufer jedoch hat mit dieser Information immer zu kämpfen, denn der abgelehnte Kaufpreis ist genau das Geld, jemand anderer (der sich bedachter für ein Verkauf entschieden hat) einkassieren wird und für sich arbeiten lassen kann.

Naja – so ist es halt im Leben. Manchmal gewinnen sie, manchmal verlieren sie. Ein guter Immobilienmakler vergrößert Ihre Gewinnchancen. 

IMMORESCUE d.o.o.
nepremičninsko svetovalna družba
Immobilienberatungsgesellschaft
Real Estate Advisors
+386 51 337 346

***

ENGLISH 

Anyone selling a property has to face a tough question - what is it worth? 

Real estate agents, on the other hand, have the answer - it's worth what you get for it. 

Properties that have been for sale for some time but cannot be sold are obviously too expensive. Properties that have been sold can tell you a lot about how much people are willing to buy them for. 

In any case, you need to look into the matter and answer a number of obvious questions:
It matters a great deal:
- Where is the land located, is it near a decent access road or is it remote with poor access?
- What is the legal status of the land in terms of ownership?
- What is the spatial planning status?
- What about communal infrastructure, where is it and what are the chances of connecting there?
- Do the neighbours might be a beer short of a six-pack?
- What is the soil condition?
- Where does the water go if it should rain apocalyptically?
- Are there nearby rivers that could overflow their banks?
- How many similar plots have been sold in the area and at what prices?
- For what reasons is a property being sold?

Ultimately, when selling a plot of land, you need to find out whether the owners really want to sell in order to have the money in their own bank account, or whether they are soldiers of fortune who would sell at inflated prices but do not really care whether they can sell it. 

Every potential buyer has thought in detail about how much he or she wants to spend on a property. However, regardless of their personal feelings, it is highly advisable to communicate these directly and uninvited to the sellers, and even in the case of overpriced properties, to communicate these ideas clearly. The ptential buyer may very well receive a rejection, but absolutely no damage will be done, the seller, however, will always have to struggle with this information, because the rejected purchase price is exactly the money that someone else (who has made a more considered decision to sell) will collect and can make work for him.

Well - that's just the way it is in life. Sometimes you win, sometimes you lose. A good estate agent increases your chances of winning.

IMMORESCUE d.o.o.
nepremičninsko svetovalna družba
Immobilienberatungsgesellschaft
Real Estate Advisors
+386 51 337 346

***

Povejte naprej:

n

Oznake: nepremičnia koliko je vredna v

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...